Relvaloa koolitus 13-14.06.2020

Relvaloa eksami eelne koolitus on mõeldud neile, kes soovivad osta relva ning peavad sooritama relvaeksami.
Relvaloa eksami eesmärk on tagada, et relva ostja on tutvunud relvaseadusega ning mõistab relvaomanikuna võetud kohustusi ja õiguseid.
Uus relvaomanik peab oskama ka tulirelva käsitleda. Ta peab olema veendunud oma oskustes ja teadma ohutu relva käsitlemise reegleid.
Laskmise test eeldab, et ta on õppinud relvast laskma enne, kui ta on relva soetanud.

Need kõik oskused anname meie relvaloa koolitusel. Meie koolitaja on aastaid töötanud tulirelvade ja neid puudutavate õigusaktidega. Tema teadmised ja oskused on täpselt need, mida vajad eksami edukaks sooritamiseks.
Koolitusel on teooria ja praktika osa. Teoorias võetakse läbi materjal mida eksamil käsitletakse ning on võimalik teha ka proovitest. Praktilises osas juhendatakse turvaliselt relvi käsitlema ning on võimalik sooritada ka lasketest instruktori juhendamisel.

Relvaloa koolitus toimub Pärnu Mnt 158F RPC lasketiirus

13-14.06.2020  algusega kell 10.00.

Rifle & Pistol Club MTÜ lasketiir – Pärnu mnt 158F, Tallinn

Koolitusel osalemise hind 150 EUR.

Registreerimiseks saada e-kiri – koolitus[at]pistol.ee