Eesti IPSC

Practical-laskmise harrastamist Eestis koordineerib Eesti Practical-Laskmise Ühing, mis esindab IPSC Eesti regiooni. EPLÜ liikmeteks on laskmisklubid, mis korraldavad oma liikmete tegevust, organiseerivad treeninguid ja võistlusi.

Eestis alustati IPSC-le sarnast laskmist Combat laskmise nime all aastal 1992. Tegevus toimus KL Harju Malevas. Laskmisel kasutati nii püstolit, pumppüssi kui ka automaati.

2003. aasta lõpul asutati Regiooni IPSC Estonia, eestipärase nimetusega MTÜ Eesti Practical-laskmise Ühing. I.P.S.C. rahvusvaheline tunnustus saadi 2004. aasta märtsis. 2004 aasta lõpus oli EPLÜ liikmenimekirjas umbes 40 turvalist laskurit.

2006. aastal otsustas EPLÜ üldkoosolek minna üle klubide süsteemile.
2021 aasta lõpuks on EPLÜ liikmeteks 14 klubi ja 1477 practical-harrastajat

Reeglid

EPLÜ kodukord