Klubist

Rifle & Pistol Club on asutatud 2007.a. alguses eesmärgiga arendada practical-laskmist ja relvakultuuri Eestis. Rifle & Pistol Club on Eesti Practical-laskmise Ühingu liikmeks olev spordiklubi, kelle liikmeskonna moodustavad nii riiklikus kui ka tsiviilsektoris töötavad liikmed. Täna tegutseb klubi peamiselt kahes piirkonnas, ehk Tallinnas ja Tartus.

Klubi juhatus on kuueliikmeline.
Juhatuse esimees: Andy Noormets.
Juhatuse liikmed: Toomas Kuuse, Tõnis Kuuse, Ahti Kukk, Lauri Abel, Oleg Shvaikovsky.

Pistol.eeRifle & Pistol Club pakub oma liikmeskonnale võimalusi harrastada practical-laskmist. Klubi liikmeskond on tasemel, mis võimaldab korraldada nii turvakursuseid kui ka erineva taseme practical-laskmise võistluseid.
Klubi liikmeks võivad saada practical-laskmise laskespordiga tegelemisest huvitatud füüsilised isikud.
Klubi praktikal-laskuriks saamiseks tuleb läbida turvakursus, täita liitumisavaldus ning oodata klubi juhatuse positiivset vastust.

Liitumisavalduse esitamisest kolmekümne päeva jooksul võtab klubi juhatus vastu otsuse, positiivse otsuse korral tuleb tasuda sisseastumis- ja liikmemaks. 2018. aastaks määratud aastamaks on 140 eurot ja sisseastumismaks 75 eurot. Klubi naisliikmed, juuniorid ja seeniorid maksavad aastamaksust 50%. Vastavalt 27.04.2019 Ühingu üldkoosoleku otsusele kuulub tasumisele ühekordne lisamakse 150 eurot klubi lasketiiru ehituseks.

Laskesportlase liikmelisuse kontrolli saab teha ipsc.ee kodulehel isikukoodi alusel. Litsentsinumbrina saab vajadusel välja tuua isikukoodi.
Laskesportlase litsentse väljastatakse vaid laskeinstruktoritele ja välisvõistlustel osalevatele laskuritele.

Põhikiri
Kodukord