Klubist

Rifle & Pistol Club on asutatud 2007.a. alguses eesmärgiga arendada practical-laskmist ja relvakultuuri Eestis. Rifle & Pistol Club on Eesti Practical-laskmise Ühingu liikmeks olev spordiklubi, kelle liikmeskonna moodustavad nii riiklikus kui ka tsiviilsektoris töötavad liikmed. Täna tegutseb klubi peamiselt kahes piirkonnas, ehk Tallinnas ja Tartus.

Klubi juhatus on seitsmeliikmeline.
Juhatuse liikmed: Andy NoormetsToomas Kuuse, Tõnis Kuuse, Marko Praakli, Lauri Abel, Oleg Shvaikovsky, Roland Rebane.

Pistol.eeRifle & Pistol Club pakub oma liikmeskonnale võimalusi harrastada practical-laskmist. Klubi liikmeskond on tasemel, mis võimaldab korraldada nii turvakursuseid kui ka erineva taseme practical-laskmise võistluseid.
Klubi liikmeks võivad saada practical-laskmise laskespordiga tegelemisest huvitatud füüsilised isikud.
Klubi praktikal-laskuriks saamiseks tuleb läbida turvakursus, täita liitumisavaldus ning oodata klubi juhatuse positiivset vastust.

Liitumisavalduse esitamisest kolmekümne päeva jooksul võtab klubi juhatus vastu otsuse, positiivse otsuse korral tuleb tasuda sisseastumis- ja liikmemaks. 2020. aastaks määratud aastamaks on 160 eurot ja sisseastumismaks 225 eurot. Klubi naisliikmed, juuniorid ja seeniorid maksavad aastamaksust 50%.

Laskesportlase liikmelisuse kontrolli saab teha ipsc.ee kodulehel isikukoodi alusel. Litsentsinumbrina saab vajadusel välja tuua isikukoodi.
Laskesportlase litsentse väljastatakse vaid laskeinstruktoritele ja välisvõistlustel osalevatele laskuritele.

Põhikiri
Kodukord