Täname allkirjastatud liitumistaotluse edastamise eest

Klubi juhatuse otsus vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise kohta saadetakse e-postiga liitumisavalduses ära toodud e-postile hiljemalt 30 päeva jooksul liitumisavalduse esitamisest.

Täiendavate küsimuste korral võetakse ühendust nimetatud tähtaja jooksul.

Parimate soovidega,

Rifle & Pistol Club MTÜ