Andrus Lehtmetsa esmaabikoolitus toimub:
28.09.2019 – 29.09.2019

Toimumise aeg ja koht: 28.09.2019 – 29.09.2019, läbiviimise asukoha info andy@pistol.ee, 56266546.

Läbiviija: Andrus Lehtmets

Turvakursuse kestvuseks on 2 päeva ehk 16 tundi.

Koolitusel käsitletavad teemad:

– Erakorralise meditsiiniabi süsteem Eestis
– Päästeahel ja hädaabi kutsumine(112)
– Abistaja ohutus
– Abitus seisundis inimene
– Elutähtsate funktsioonide hindamine (teadvus, hingamine)
– Elustamise ABC
– Šokk, esmaabi
– Teadvusetus, esmaabi
– Verejooksude sulgemise võimalused
– Traumad,ennetamine
– Välisfaktoritest tingitud kahjustused, ennetamine
– Mürgistused, alkohol ja narkootikumid,ennetamine
– Haiguslikud seisundid, ennetamine
– Põhjus- tagajärg seosed õnnetuste tekkimisel
– Elupäästva esmaabi võtete praktiline harjutamine
– Vastavalt soovile imikute ja väikelaste elustamise eripärad. Praktiline harjutamine
– Elustamine AED aparaadiga

NB! Õpetaja käsitleb kõiki teemasid arvestades kursuse tellija töö iseärasusi ja spetsiifikat. Kursuse käigus reaalsete õnnetusjuhtumite kasuistiline arutelu. Kogu käsitletav materjal õnnetusjuhtumitest ja erakorralistest haigestumistest reaalse video- ja pildimaterjalina. Kõigile osalejatele kirjalik materjal koolitusel läbitud teemadest. Koolituse praktiline osa, vastavalt osalejate arvule, väikeste gruppidena (vajadusel teise koolitaja juhendamisel)

Kõik kursuse praktilise ja teoreetilise osa edukalt läbinud saavad selle kohta vastava tunnistuse.

Info ja registreerimine: klubi@pistol.ee