EPLÜ 22.09.2011 juhatuse koosoleku protokoll

Koosolekust võtsid osa:
1. Arvo Vardja
2. Jaanus Viirlo
3. Riita Kongas
4. Meelis Unt
5. Janek Shein

Teemakäsitlus

1. Kas ja kuidas reageerida D.Udrase üleskutsele teha EPLÜ Üldkoosolek 22. novembril
2011, milles oleksid päevakorras punktid: aastamaks 2012, Regiooni IS-i hetkeseis (probleemid, arendamine, kasutamine), Estonian Open 2012?

Kuna niikuinii on järgmise aasta alguses vaja kokku kutsuda Üldkoosolek, et kinnitada EPLÜ aasta 2011 aruanne, siis juhatus ei poolda Üldkoosoleku kokkukutsumist 2011 novembris.

2. Kas ja kuidas muuta/kaasajastada EPLÜ Kodukorda ?

Kodukorra muutmiseks on vaja alguses identifitseerida selle puudused (protseduurid, mida tehakse reaalsuses teistmoodi või oleks otstarbekam teha teistmoodi) ja siis töötada välja uus kodukorra versioon.

3. Mis saab uuest NROI direktorist?

Juhatus otsustas teha Kalvi Abelile ettepanek asuda NROI direktori ametikohale. NROI direktor peaks tegema aasta 2012 plaani, kuidas arendada NROI Estonia’t.

4. Estonian Open 2012 ?

Vintpüssi võistlust korraldab KJSK. Käsirelva suhtes saadab A. Vardja klubidele e-maili üleskutsega avaldada soovi kui klubil peaks selline olema.

5. Infosüsteemi hetkeseis.

Vaatamata hetkel olevale IS-i arendusressursi puudulikusele osutuks arendustegevuse andmine “majast välja” hinna ja süsteemi keerukuse tõttu ebaotstarbekaks. Samas asjad päris paigal ei seisa. Üheks sama teemaga kaasaskäivaks probleemiks toodi välja estonianopen.com lehe asumist mitte regiooni valduses. Otsus on see leht tuua EPLÜ haldusesse. Samuti on prioriteediks IS-is klassifikatsioonisüsteemi realiseerimine, mis peab saama realiseerituks hiljemalt 31.12.2011, eeldusel, et klassifikatsiooni arvestamise metodoloogias on kokku lepitud.

6. Kas Eesti regioon paneb tulevastel suurvõistlustel välja Eesti koondvõistkonnad?

Koondvõistkonna koosseisu paikapanek sõltub otseselt klassifikatsioonisüsteemi olemasolust. Parimate ettepanekute puudumisel otsustas juhatus taastada kunagise klassifikatsioonisüsteemi ja realiseerida see IS-i osana. Kui klassifikatsioonisüsteemi abil õnnestub tulevikus adekvaatselt välja selgitada meeskondade koosseis, siis on regioon nõus võistlejatele kompenseerima osavõtumaksu, ühtse riietuse ja laskemoona.

7. IPSC litsentside tulevik?

Tulenevalt faktist, et litsentside trükikulu on suur ja nende praktiline väärtus on marginaalne siis otsustas juhatus, et litsentsid tavaliikmetele kaovad ära. Seadusandlikust vajadusest jäävad alles laskesportlaste instruktorite litsentsid. Selleks, et kontrollida isiku liikmelisust (nt PPA lubadetalituse ametnike poolt) tehakse infosüsteemi avalik päringuleht, kus saab isikukoodi alusel pärida inimese liikmelisust avaldamata seejuures isiku nime ja teisi temaga seotud andmeid. Litsentside tellimine ja väljastamine lõpeb peale seda kui vastav päring on avalikustatud. Olemasolevad litsentsid kehtivad nende kehtivusaja lõpuni. Kui laskuril tekib põhjendatud vajadus litsentsi järgi siis otsustatakse selle edasine saatus klubi ja juhatuse vahelise suhtlusega.