EPLÜ Üldkoosolek 10. veebruaril

EPLÜ 2012 aasta üldkoosolek toimub 10. veebruaril kell 18:30 Kaitseliidu Männiku tiiru õppeklassis. Päevakorra teemad:

  1. Majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Liikmemaksu kinnitamine 2012 aastaks
  3. Klassifikatsioonisüsteemi ülevaade
  4. IS-i ülevaade ja hetkeseis.