IPSC turvakursus toimub:
30.11.2019 – 01.12.2019
Pärnu mnt. 158F RPC tiiru õppeklassis

Toimumise aeg ja koht: 30.11.2019 – 01.12.2019, Pärnu mnt.158F RPC tiiru õppeklassis

Läbiviija: Lauri Abel

Turvakursuse kestvuseks on ca 20 tundi. Kursus jaguneb kolmeks osaks ja toimub ühe nädalavahetuse jooksul.

I osa:
Teooria
– Seadusandlus
– Practical-võistluste ülesehitus ja sellel osalemine
– Practicali ajalugu, põhimõtted ning reeglid
– Turvalisuse nõuded
– Rajakäsklused
– Põhitehnikad
– Relvad ja varustus
– Practicali vahendid
– Tulemusarvestus
– Padrunite ümberlaadimine

II osa:
Praktika (laadimata relvaga)
– Relva käsitsemine
– Laskeasendid
– Tõrgete kõrvaldamine
– Taktika

Praktiline laskmine
– Erinevad laskeharjutused

III osa:
Laskeeksam sisaldab kolme Laskeharjutust, mille kursusel osalejad peavad IPSC reegleid järgides ning oma võimetele vastavalt sooritama.

Info ja registreerimine: lauri@pistol.ee