IPSC turvakursus toimub:
08.02.2020 – 09.02.2020
Pärnu mnt. 158F RPC tiiru õppeklassis

Toimumise aeg ja koht: 08.02.2020 – 09.02.2020 kell 10:00, Pärnu mnt.158F RPC tiiru õppeklassis

Läbiviija: Lauri Abel

Turvakursuse kestvuseks on ca 20 tundi. Kursus jaguneb kolmeks osaks ja toimub ühe nädalavahetuse jooksul.

I osa:
Teooria
- Seadusandlus
- Practical-võistluste ülesehitus ja sellel osalemine
- Practicali ajalugu, põhimõtted ning reeglid
- Turvalisuse nõuded
- Rajakäsklused
- Põhitehnikad
- Relvad ja varustus
- Practicali vahendid
- Tulemusarvestus
- Padrunite ümberlaadimine

II osa:
Praktika (laadimata relvaga)
- Relva käsitsemine
- Laskeasendid
- Tõrgete kõrvaldamine
- Taktika

Praktiline laskmine
- Erinevad laskeharjutused

III osa:
Laskeeksam sisaldab kolme Laskeharjutust, mille kursusel osalejad peavad IPSC reegleid järgides ning oma võimetele vastavalt sooritama.

Kursuse maksumus: 100 EUR

Info ja registreerimine: lauri@pistol.ee