Relvaloa koolitus 2. – 3. aprill ja 23. – 24. aprill 2022

Enne relva soetamise protseduuridega alustamist kaaluge põhjalikult, miks teil on tulirelva vaja.

Tulirelva saamiseks ei tohi teie suhtes kehtida relvaseaduse § 36 kirjeldatud „füüsilisele isikule
soetamisloa ja relvaloa andmist välistavad asjaolud“.
Kindlasti tutvuge relvaseaduse § 35 1 soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontroll.
Enne relvaloa eksamile minemist on taotleja kohustatud läbima 16-tunnise esmaabikoolituse.
Tulirelva taotleja peab sooritama Politsei- ja Piirivalveametis teooria- ja lasketesti.

Politseis eduka testi sooritamiseks on mõistlik eelnevalt osaleda relvaloa koolitusel.
Rifle & Pistol Club MTÜ pakub seda võimalust suure koolituskogemusega relvaeksperdi
juhendamisel.

Relvaloakoolituse eesmärk:

 1. Tutvustada ja selgitada relvaseadust ning selle alamakte ja karistusseadustikku relvadega seotu osas;
 2. Anda osalejale oskus relva ohutult käsitleda;
 3. Anda osalejale teadmised laskmise põhitõdedest koos praktilise laskmise kogemusega.

Koolitus toimub nädalavahetusel 2 päeva jooksul:

 • Laupäeval 10:00 – 16:00.
 • Pühapäeval 10:00 – 15:00.

Kokku on 6 teooriatundi ning 3 praktilise väljaõppe tundi. Igale osalejale on planeeritud 30 padrunit
laskmiseks.

Koolituse läbimisel omandatud teadmised:

 1. Relvaseadus;
 2. Hädakaitse ja hädaseisund;
 3. Relva ohutu käsitlemine;
 4. Relva hooldus;
 5. Laskmise põhivõtted.

Praktilises osas omandatud oskused:

 1. Tulirelva käsitlemine ja ohutuse tagamine;
 2. Tegutsemine tõrgete korral;
 3. Täpne laskmine.

Koolituse lõpus toimub teooria näidistesti ja lasketesti sooritamine.

Õppetöö toimub Eesti keeles.

Koolitaja – Steve Kümnik – pikaajalise politsei staažiga laskeinstruktor ja relvaekspert
Koolitusel osalemiseks pead olema vähemalt 17 aastane ja andma kinnituse, et sul ei ole tervislikke
probleeme, mis välistaksid tulirelva käsitlemist.

Koolitus toimub Rifle & Pistol Club MTÜ lasketiirus
https://goo.gl/maps/9Acj1uWYGsoNWqHs8, Pärnu mnt. 158F RPC tiiru õppeklassis
Koolitusel osalemise hind 175 EUR

Grupi suurus 7 kursanti.

Koolitused toimuvad:

I grupp 02.04 – 03.04.2022  algusega kell 10:00.

II grupp 23.04 – 24.04.2022 algusega kell 10:00.

Kursusele registreerimiseks ning küsimuste korral kirjutage e-kiri koolitus@pistol.ee