Relvaloa koolitus 23. – 24. oktoober 2021

Enne relva soetamise protseduuridega alustamist kaaluge põhjalikult, miks teil on tulirelva vaja.

Tulirelva saamiseks ei tohi teie suhtes kehtida relvaseaduse § 36 kirjeldatud „füüsilisele isikule
soetamisloa ja relvaloa andmist välistavad asjaolud“.
Kindlasti tutvuge relvaseaduse § 35 1 soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontroll.
Enne relvaloa eksamile minemist on taotleja kohustatud läbima 16-tunnise esmaabikoolituse.
Tulirelva taotleja peab sooritama Politsei- ja Piirivalveametis teooria- ja lasketesti.

Politseis eduka testi sooritamiseks on mõistlik eelnevalt osaleda relvaloa koolitusel.
Rifle & Pistol Club MTÜ pakub seda võimalust suure koolituskogemusega relvaeksperdi
juhendamisel.

Relvaloakoolituse eesmärk:

 1. Tutvustada ja selgitada relvaseadust ning selle alamakte ja karistusseadustikku relvadega seotu osas;
 2. Anda osalejale oskus relva ohutult käsitleda;
 3. Anda osalejale teadmised laskmise põhitõdedest koos praktilise laskmise kogemusega.

Koolitus toimub nädalavahetusel 2 päeva jooksul:

 • Laupäeval 10:00 – 16:00.
 • Pühapäeval 10:00 – 15:00.

Kokku on 6 teooriatundi ning 3 praktilise väljaõppe tundi. Igale osalejale on planeeritud 30 padrunit
laskmiseks.

Koolituse läbimisel omandatud teadmised:

 1. Relvaseadus;
 2. Hädakaitse ja hädaseisund;
 3. Relva ohutu käsitlemine;
 4. Relva hooldus;
 5. Laskmise põhivõtted.

Praktilises osas omandatud oskused:

 1. Tulirelva käsitlemine ja ohutuse tagamine;
 2. Tegutsemine tõrgete korral;
 3. Täpne laskmine.

Koolituse lõpus toimub teooria näidistesti ja lasketesti sooritamine.

Õppetöö toimub Eesti keeles.

Koolitaja – Steve Kümnik – pikaajalise politsei staažiga laskeinstruktor ja relvaekspert
Koolitusel osalemiseks pead olema vähemalt 17 aastane ja andma kinnituse, et sul ei ole tervislikke
probleeme, mis välistaksid tulirelva käsitlemist.

Koolitus toimub Rifle & Pistol Club MTÜ lasketiirus
https://goo.gl/maps/9Acj1uWYGsoNWqHs8, Pärnu mnt. 158F RPC tiiru õppeklassis
Koolitusel osalemise hind 175 EUR

Koolitused toimuvad: 23 – 24.10.2021 algusega kell 10:00.

Valitsuse korraldusega kehtestatud COVID-19 kontrollimeetmete täitmine koolituse ajal kehtivate nõuete kohaselt.
Kui vahepeal reeglid ei muutu, peavad koolitusel osalejad esitama vaktsineerimise tõendi või testi negatiivse tulemuse.
Järgmised koolituste ajad laetakse üles jooksvalt, jälgige meie kodulehte.

Kursusele registreerimiseks ning küsimuste korral kirjutage e-kiri koolitus@pistol.ee