Rifle & Pistol Club MTÜ 06.06 üldkoosoleku otsused

1. 2019 majandusaasta aruande kinnitamine

Otsuse poolt 87 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

2. Uue juhatuse valimine

Vastavalt põhikirja p. 4.4-le valitakse juhatus 3-eks aastaks. Juhatus võib olla kuni 7 liikmeline ja peab olema paaritu arv.

Juhatusest kandideerivad uueks perioodiks:

Lauri Abel – Otsuse poolt 87 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Tõnis Kuuse – Otsuse poolt 87 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Roland Rebane – Otsuse poolt 87 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Oleg Shvaikovsky – Otsuse poolt 87 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Marko Praakli – Otsuse poolt 87 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Vastavalt põhikirjale jätkavad juhatuses asutajaliikmed: Toomas Kuuse, Andy Noormets

Otsuse poolt 87 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.
Juhatus valitud ülal olevas koosseisus.

Koosoleku kõik otsused võeti vastu poolthäälteenamusega.

Koosoleku juhataja:                Andy Noormets

Koosoleku protokollija:           Kadi Tähemaa