Rifle & Pistol Club MTÜ 09.12.2017 üldkoosoleku otsused

Rifle & Pistol Club MTÜ 09.12.2017 üldkoosolek oli kokku kutsutud alljärgneva päevakorraga:

  1. 2018 eelarve tutvustus ja kinnitamine.
  2. 2018 sisseastumismaksu ja aastamaksu kinnitamine.
  3. Põhikirja täiendamise vajadus (registreerimaks 2018 kevad klubi tulumaksusoodustuste MTÜ nimekirja http://www.sport.ee/tmsnimekiri).

Koosolek otsustas:

  1. Kinnitada 2018 aasta eelarve.
  2. Kinnitada aastamaksuks 135 eurot, naisliikmete, juunioride ja seenior liikmete aastamaks 67,50 eurot. Kinnitada klubisse sisseastumismaks 75 eurot.
  3. Kinnitada uus põhikiri.