Rifle & Pistol Club MTÜ 14.12.2018 üldkoosoleku otsused

Rifle & Pistol Club MTÜ 14.12.2018 üldkoosolek oli kokku kutsutud alljärgneva päevakorraga:

  1. 2019 eelarve tutvustus ja kinnitamine.
  2. 2019 sisseastumismaksu ja aastamaksu kinnitamine.

Koosolek otsustas:

  1. Kinnitada 2019 aasta eelarve.
  2. Kinnitada aastamaksuks 140 eurot, naisliikmete, juunioride ja seenior liikmete aastamaks 70 eurot. Kinnitada klubisse sisseastumismaks 75 eurot.