Rifle & Pistol Club MTÜ 14.12.2019 üldkoosoleku otsused

Rifle & Pistol Club MTÜ 14.12.2019 üldkoosolek oli kokku kutsutud alljärgneva päevakorraga:

  1. 2020 aasta eelarve tutvustus.
  2. Sisseastumismaksu kehtestamine aastaks 2020.
  3. Liikmemaksu kehtestamine aastaks 2020.
  4. Juhatuse liikme Andrus Michelis tagasikutsumine esitatud avalduse alusel.
  5. Uue juhatuse liikme valimine.

Koosolek otsustas:

  1. Kinnitada 2020 aasta eelarve.
  2. Kinnitada klubisse sisseastumismaks 225 eurot.
  3. Kinnitada aastamaksuks 160 eurot, naisliikmete, juunioride ja seenior liikmete aastamaks 80 eurot.
  4. Arvata juhatusest välja Andrus Michelis.
  5. Valida uueks juhatuse liikmeks Roland Rebane.