Rifle & Pistol Club MTÜ 21.03.2015 üldkoosoleku otsused

Rifle & Pistol Club MTÜ´l on koosoleku toimumise seisuga 52 liiget.
Koosolekust võttis osa üle poole ühingu liikmetest, kokku 40 liiget, seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Koosolek oli kokku kutsutud alljärgneva päevakorraga:

  1. Majandusaasta aruande 2014 kinnitamine.
  2. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu määramine 2015 aastaks.
  3. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.

Koosolek otsustas:

  1. Kinnitada 2014 majandusaasta aruanne.
  2. Määrata sisseastumismaksu suuruseks 32,00 eurot, liikmemaksu suuruseks 130,00 eurot 2015 aastaks.
  3. Kinnitada põhikirja uus redaktsioon (21.03.2015).