Rifle & Pistol Club MTÜ 22.04.2017 üldkoosoleku otsused

Koosolek oli kokku kutsutud alljärgneva päevakorraga:

  1. Majandusaasta aruande 2016 kinnitamine.
  2. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.
  3. Uue juhatuse valimine.

Koosolek otsustas:

  1. Kinnitada 2016 majandusaasta aruanne.
  2. Kinnitada põhikirja uus redaktsioon (22.04.2017).
  3. Kinnitada uus juhatus: Tõnis Kuuse, Andrus Michealis, Oleg Shvaikovsky, Toomas Kuuse, Lauri Abel, Ahti Kukk, Andy Noormets.