Rifle & Pistol Club MTÜ 27.04.2019 üldkoosoleku otsused

Rifle & Pistol Club MTÜ 27.04.2019 üldkoosolek oli kokku kutsutud alljärgneva päevakorraga:

  1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine.
  2. RPC lasketiiru üürilepingu sõlmimise otsustamine.
  3. RPC lasketiiru ehituseks ühekordse täiendava makse otsustamine.

Koosolek otsustas:

  1. Kinnitada 2018 majandusaasta aruanne.
  2. Otsustati anda nõusolek juhatusele RPC lasketiiru üürilepingu sõlmimiseks.
  3. Tasumisele kuulub ühekordne täiendav lisamakse 150 eurot RPC lasketiiru ehituseks.