Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 09.12.2017. kell 12.00-14.00

Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 09.12.2017. kell 12.00-14.00 Nortal AS kontoris, aadressil Lõõtsa 6C, Ülemiste City, Tallinn.Asukoha info

Päevakorra punktid:

1. 2018 eelarve
2. 2018 sisseastumismaks ja aastamaks
3. Põhikirja täiendamine

Põhikirja muudatuste sisse viimise eesmärk on tagada minimaalne vastavus, kui juhatus otsustab, et soovime esitada taotluse RPC tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks. Muudatused tehtud p. 1.3, 2.1.1 , lisatud punktid 2.1.3-2.1.5 on tekstis „kollasega“ ja muust tekstist selgelt eristuvad. Kõik tähelepanekud, soovitused ja täiendused on oodatud.

Lisainfo: http://www.sport.ee/tmsnimekiri

Kuni 25.11.2017 k.a. ootab Teilt ettepanekuid päevakorrapunktide osas, mida peaks lisaks ülaltoodud punktile otsustama või siis teemasid mida soovite arutada peale päevakorra punktide läbimist informatiivsena.
Juhul kui lisanduvad täiendavad päevakorra punktid edastab need 27.11.2017 kõigile e-posti teel.

Lisatud on volikiri, kes ei saa osaleda peaks tegema volituse osalevale liikmele. Volitus saata digiallkirjastatult juhatus@pistol.ee ja volitatavale.

Vastavalt Põhikirja punktile 4.5 Ühingu liikmel on üldkoosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Ühingu liige saab olla esindajaks kuni kolmele üldkoosolekult puuduvale ühingu liikmele. Volitused tuleb esitada enne üldkoosoleku algust e-kirjaga elektrooniliselt allkirjastatult Juhatuse e-posti aadressile.

Palub kaasa võtta ID-kaart või mobiil-id koosoleku protokolli allkirjastamiseks.