Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 10.12.2016. kell 13.00-15.00

Koosoleku toimumiskoht: Nortal AS kontoris, aadressil Lõõtsa 6C, Ülemiste City, Tallinn
Asukoha info siin

Päevakorra punktid:
1. 2017 aasta eelarve tutvustus
2. Sisseastumismaks aastal 2017
3. Liikmemaks aastal 2017

Juhul kui lisanduvad täiendavad päevakorra punktid edastab need 10.11.2015 kõigile e-posti teel.

Vastavalt põhikirja punkt. 4.6-le:
Ühingu liikmel on üldkoosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Ühingu liige saab olla esindajaks ainult ühele üldkoosolekult puuduvale ühingu liikmele. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete volitused tuleb esitada kirjalikult.

Klubi juhatus on otsustanud kompenseerida lõuna eesti (Tartu, Viljandi ) liikmetele koosolekule tuleku kulud osaliselt alljärgnevalt:
– Bussipileti alusel 50% edasi-tagasi pileti kulu kompenseerimine;
– Liikmed kes tulevad autodega, kus on vähemalt 3 liiget, sellisel juhul kompenseeritakse auto kohta kütusekulu 35 eurot.

Palub kaasa võtta ID-kaart või mobiil-id protokolli allkirjastamiseks.