Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 12.05.2018. kell 13.00-15.00

Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 12.05.2018. kell 13.00-15.00 Nortal AS kontoris, aadressil Lõõtsa 6C, Ülemiste City, Tallinn.

Asukoha info

Päevakorra punktid:

1. 2017 majandusaasta aruande kinnitamine.

Kuni 13.04.2018 k.a. ootab Teilt ettepanekuid päevakorrapunktide osas, mida peaks lisaks ülaltoodud punktile otsustama või siis teemasid mida soovite arutada peale päevakorra punktide läbimist informatiivsena.

Juhul kui lisanduvad täiendavad päevakorra punktid edastab need 18.04.2018 kõigile e-posti teel.

Lisatud on volikiri, kes ei saa osaleda peaks tegema volituse osalevale liikmele. Volitus saata digiallkirjastatult juhatus@pistol.ee ja volitatavale.

Vastavalt Põhikirja punktile 4.5 Ühingu liikmel on üldkoosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Ühingu liige saab olla esindajaks kuni kolmele üldkoosolekult puuduvale ühingu liikmele. Volitused tuleb esitada enne üldkoosoleku algust e-kirjaga elektrooniliselt allkirjastatult Juhatuse e-posti aadressile.

Palub kaasa võtta ID-kaart või mobiil-id koosoleku protokolli allkirjastamiseks.