Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 14.12.2018. kell 17.00-19.30

Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 14.12.2018. kell 17.00-19.30 Ülemiste Hotell konverentsikeskuses Teater ruumis, aadressil Lennujaama tee 2, Tallinn. Koosoleku algus 17.30.

Asukoha info

Päevakorra punktid:

1. 2019 eelarve tutvustus;
2. 2019 sisseastumismaks ja aastamaks;*

* Juhatuse poolt tuleb koosolekule esitamisele aastamaksuna 140 EUR ja sisseastumismaksuna 75 EUR.

Kuni 23.11.2018 k.a. ootab Teilt ettepanekuid päevakorrapunktide osas, mida peaks lisaks ülaltoodud punktile otsustama või siis teemasid mida soovite arutada peale päevakorra punktide läbimist informatiivsena.
Juhul kui lisanduvad täiendavad päevakorra punktid edastab need 26.11.2018 kõigile e-posti teel.

Kes ei saa osaleda peaks kindlasti tegema volituse osalevale liikmele. Volitus saata digiallkirjastatult juhatus@pistol.ee , eneli@pistol.ee ja volitatavale.

Vastavalt Põhikirja punktile 4.5 on ühingu liikmel üldkoosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Ühingu liige saab olla esindajaks kuni kolmele üldkoosolekult puuduvale ühingu liikmele. Palub kaasa võtta ID-kaart või mobiil-id koosoleku protokolli allkirjastamiseks.