Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 14.12.2019 kell 11.00 – 14.00

Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 14.12.2019 kell 11.00-14.00 RPC Lasketiirus Pärnu mnt. 158F, Tallinn.

Päevakorra punktid:

1. 2020 eelarve tutvustus;
2. Sisseastumismaks aastal 2020;
3. Liikmemaks aastal 2020;
4. Juhatuse liikme Andrus Michelis tagasikutsumine esitatud avalduse alusel;
5. Juhatuse liikme asendamine;

Ootame juhatuse liikmeks kandideerima aktiivseid liikmeid kellel on aega ja soov panustada igapäevaselt klubi edasisse arengusse.

Kuni 06.12.2019 k.a. ootab Teilt ettepanekuid päevakorrapunktide osas, mida peaks lisaks ülaltoodud punktidele otsustama või siis teemasid mida soovite arutada peale päevakorra punktide läbimist informatiivsena.

Juhul kui lisanduvad täiendavad päevakorra punktid edastab need 09.12.2019 kõigile e-posti teel.

Kes ei saa üldkoosolekul osaleda peaks tegema volituse osalevale liikmele. Volitus saata digiallkirjastatult juhatus@pistol.ee ja volitatavale.

Vastavalt Põhikirja punktile 4.5: Ühingu liikmel on üldkoosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Ühingu liige saab olla esindajaks kuni kolmele üldkoosolekult puuduvale ühingu liikmele. Volitused tuleb esitada enne üldkoosoleku algust e-kirjaga elektrooniliselt allkirjastatult juhatuse e-posti aadressile.

Palun kaasa võtta ID-kaart või mobiil-id koosoleku protokolli allkirjastamiseks.

Ootame kõigi klubi liikmete aktiivset osavõttu !