Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 27.04.2019 kell 11.00-14.00

Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 27.04.2019 kell 11.00-14.00 Nortal AS kontoris, aadressil Lõõtsa 6C, Ülemiste City, Tallinn.

Asukoha info

Päevakorra punktid:

1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine;
2. “RPC” lasketiiru üürilepingu sõlmimise otsustamine;
3. “RPC” lasketiiru ehituseks ühekordse täiendava makse otsustamine.

Kuni 12.04.2019 k.a. ootab Teilt ettepanekuid päevakorrapunktide osas, mida peaks lisaks ülaltoodud punktidele otsustama või siis teemasid mida soovite arutada peale päevakorra punktide läbimist informatiivsena.

Juhul kui lisanduvad täiendavad päevakorra punktid edastab need 13.04.2019 kõigile e-posti teel.

Kes ei saa üldkoosolekul osaleda peaks tegema volituse osalevale liikmele. Volitus saata digiallkirjastatult juhatus@pistol.ee ja volitatavale.

Vastavalt Põhikirja punktile 4.5: Ühingu liikmel on üldkoosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Ühingu liige saab olla esindajaks kuni kolmele üldkoosolekult puuduvale ühingu liikmele. Volitused tuleb esitada enne üldkoosoleku algust e-kirjaga elektrooniliselt allkirjastatult juhatuse e-posti aadressile.

Palun kaasa võtta ID-kaart või mobiil-id koosoleku protokolli allkirjastamiseks.

Ootame kõigi klubi liikmete aktiivset osavõttu !