Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 22.04.2017. kell 14.00-16.30

Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 22.04.2017. kell 14.00-16.30 Nortal AS kontoris, aadressil Lõõtsa 6C, Ülemiste City, Tallinn.
Asukoha info

Päevakorra punktid:

1. 2016 majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Põhikirja muutmine.
Muudatused plaanis seoses esindusõiguse häälte arvuga üldkoosolekul, asutajaliikmete staatuse täpsustused, üldisem sõnastuse parandus.
3. Uue juhatuse valimine
Vastavalt põhikirja p. 4.4-le valitakse juhatus 3-eks aastaks. Juhatus võib olla kuni 5 liikmeline ja peab olema paaritu arv. Ootame juhatusse kandideerima aktiivseid liikmeid kellel aeg ja soov anda omapoolne tugev panus klubi arengusse.
Kes ei saa osaleda peaks tegema volituse osalevale liikmele. Volitus saata digi allkirjastatult juhatus@pistol.ee ja volitatavale. Vastavalt põhikirjale: Ühingu liige saab olla esindajaks ainult ühele üldkoosolekult puuduvale ühingu liikmele. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete volitused tuleb esitada kirjalikult.