Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 06.juunil 2020. kell 11.00-13.00

Rifle & Pistol Club MTÜ reg. kood 80248487 juhatus kutsub kokku üldkoosoleku mis toimub 06.juunil 2020. kell 11.00-13.00 RPC Lasketiirus Pärnu mnt. 158F, Tallinn.

NB: Juhatus kinnitab, et üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks. Koosolek on planeeritud toimuma suures tiiru ruumis nii et ükski osaleja ei peaks olema teisele lähemal kui 2 meetrit.  Lisaks on koosoleku toimumiskohas vajalikud desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendame rakendatavaid meetmeid vastavalt toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele.

Päevakorra punktid:

1. 2019 majandusaasta aruande kinnitamine

2019 aruanne, põhivarade koond lisatuna.

2. Uue juhatuse valimine 

Vastavalt põhikirja p. 4.4-le valitakse juhatus 3-eks aastaks. Juhatus võib olla kuni 7 liikmeline ja peab olema paaritu arv.

Juhatusest kandideerivad uueks perioodiks:

Lauri Abel

Tõnis Kuuse

Roland Rebane

Vastavalt põhikirjale jätkavad juhatuses asutajaliikmed: Toomas Kuuse, Andy Noormets

NB: ootame juhatuse liikmeks kandideerima klubi liikmeid kellel on aega ja soov panustada igapäevaselt klubi edasisse arengusse.

Palub edastada kandideerimis sooviavaldused juhatus@pistol.ee hiljemalt 28.05.2020

——-

Kuni 28.05.2020 k.a. ootab Teilt päevakorrapunkte,  mida peaks ülaltoodud punktide kõrval otsustama üldkoosolekul.

Juhul kui lisanduvad täiendavad punktid edastab täiendavad päevakorrapunktid 01.06.2020 kõigile e-posti teel.

Lisatuna volikiri, kes ei saa osaleda palume teha volituse osalevale liikmele. Volitus palume saata digitaalselt allkirjastatult eneli@pistol.eekadi@pistol.ee , koopia juhatusele ja volitatavale.

Vastavalt põhikirjale: Ühingu liige saab olla esindajaks kuni kolmele üldkoosolekult puuduvale ühingu liikmele. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete volitused tuleb esitada kirjalikult.