Üldkoosoleku teade

Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 12.12.2015. kell 13.00-15.00.
Koosoleku toimumiskoht on veel täpsustamisel, millise info edastab hiljemalt 15.11.2015.

Päevakorra punktid:

1. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu määramine 2016 aastaks.

Kuni 10.11.2015 k.a. ootab Teilt ettepanekuid päevakorrapunktide osas, mida peaks lisaks ülaltoodud punktile otsustama või siis teemasid mida soovite arutada peale päevakorra punktide läbimist informatiivsena.
Juhul kui lisanduvad täiendavad päevakorra punktid edastab need 15.11.2015 kõigile e-posti teel.

Kes ei saa osaleda peaks tegema volituse osalevale liikmele (Volikiri). Volitus saata digi allkirjastatult juhatus@pistol.ee ja volitatavale.
Vastavalt põhikirja punkt. 4.6-le:
Ühingu liikmel on üldkoosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Ühingu liige saab olla esindajaks ainult ühele üldkoosolekult puuduvale ühingu liikmele. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete volitused tuleb esitada kirjalikult.

Klubi juhatus on otsustanud kompenseerida lõuna eesti (Tartu, Viljandi ) liikmetele koosolekule tuleku kulud osaliselt alljärgnevalt:
– Bussipileti alusel 50% edasi-tagasi pileti kulu kompenseerimine;
– Liikmed kes tulevad autodega, kus on vähemalt 3 liiget, sellisel juhul kompenseeritakse auto kohta kütusekulu 35 eurot.

NB: 12.12. kell 10-12.00 on klubi treening Tondil, mille tõttu ei toimu 05.12. treeningut.