Üldkoosoleku teade !

Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 23.04.2016. kell 12.00-13.00 Nortal AS kontoris, aadressil Lõõtsa 6C, Ülemiste City, Tallinn.

Asukoha info siin.

Päevakorra punktid:

1. 2015 majandusaasta aruande kinnitamine.

Juhul kui lisanduvad täiendavad päevakorra punktid edastab need 05.04.2016 kõigile e-posti teel.

Juhul kui ei ole võimalik osaleda paluks teha volitus osalevale liikmele. Volitus saata digiallkirjastatult juhatus@pistol.ee ja volitatavale.

Vastavalt põhikirja p.4.6-le:

Ühingu liikmel on üldkoosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Ühingu liige saab olla esindajaks ainult ühele üldkoosolekult puuduvale ühingu liikmele. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete volitused tuleb esitada kirjalikult.