Üldkoosoleku teade


Rifle & Pistol Club MTÜ reg. kood 80248487 juhatus kutsub kokku üldkoosoleku mis toimub 18. veebruaril 2024. kell 15:00-16:30 videorakenduse Teams kaudu.

Päevakorra punktid:


1. 2024 eelarve kinnitamine

2024 eelarve tutvustamine.

2. Aastamakse ja sisseastumismakse kinnitamine

Juhatuse poolt üldkoosolekule kinnitamisele aastamaks 150 eurot ja sisseastumismaks 225 eurot.

3. 2023 majandusaasta aruande kinnitamine

——-

Kuni 09.02.2024 k.a. ootab Teilt päevakorrapunkte, mida peaks ülaltoodud punktide kõrval otsustama üldkoosolekul.

Juhul kui lisanduvad täiendavad punktid edastab täiendavad päevakorrapunktid 12.02.2024 kõigile e-kirja teel.

Lisatuna volikiri, kes ei saa osaleda palume teha volituse osalevale liikmele. Volitus palume saata digitaalselt allkirjastatult triin.rannas@pistol.ee, koopia volitatavale.

Vastavalt põhikirjale: Ühingu liige saab olla esindajaks kuni kolmele üldkoosolekult puuduvale ühingu liikmele. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete volitused tuleb esitada kirjalikult.

Parimate soovidega,

Lauri Abel

juhatuse esimees