Üldkoosoleku teade !

Rifle & Pistol Club MTÜ üldkoosolek toimub 21.03.2015, kell 13.00-15.00 Ülemiste Hotelli konverentsiruumis Teater ( Lennujaama tee 2, Tallinn ).

Päevakorra punktid:

1. 2014 aastaaruande kinnitamine;
2. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu määramine 2015 aastaks;
Juhatuse ettepanek: sisseastumismaks 32.- eurot, aastamaks 120.- eurot.
3. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.

Kuni 20.02.2015 k.a. ootab Teilt päevakorrapunkte, mida peaks kohustuslike punktide kõrval otsustama 2015 aasta üldkoosolekul või siis teemasid mida soovite arutada peale päevakorra punktide läbimist informatiivsena.
Juhul kui lisanduvad täiendavad päevakorra punktid edastab need 21 .02.2015 kõigile e-posti teel.

Vastavalt põhikirja punkt. 4.6-le:
Ühingu liikmel on üldkoosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Ühingu liige saab olla esindajaks ainult ühele üldkoosolekult puuduvale ühingu liikmele. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete volitused tuleb esitada kirjalikult.

Rifle & Pistol Club MTÜ