Uus üldkosolek

Uus üldkoosoleku teade


Rifle & Pistol Club MTÜ reg. kood 80248487 juhatus kutsub kokku uue üldkoosoleku, mis toimub 03. märtsil 2024. kell 15:00-16:30 videorakenduse Teams kaudu.

Päevakorra punktid:

1. 2024 eelarve kinnitamine

2024 eelarve tutvustamine.

2. Aastamakse ja sisseastumismakse kinnitamine

Juhatuse poolt üldkoosolekule kinnitamisele aastamaks 150 eurot ja sisseastumismaks 225 eurot.

3. 2023 majandusaasta aruande kinnitamine